Служба головного інженера:

Головний інженер:

Павлентій Петро Тадейович

Головний інженерПавлентій П.Т. головний інженер2

Здійснює керівництво експлуатаційно-технічним відділом і відділом проектно-кошторисної документації та технічного нагляду.

Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування,  будівель та споруд.

Здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, вимог органів державного нагляду.

Забезпечує своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт та іншої документації ).

Укладає з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та технологічними установами, договори щодо проектів капітальних ремонтів, реконструкції, реставрації та будівництва Університету, його підрозділів, оновлення і модернізації устаткування, організовує розгляд і впровадження проектів  технічного переобладнання, які розроблені сторонніми організаціями.

Впроваджує програми енергозбереження, енергоефективності та економічного використання енергоресурсів.

Освіта вища (інженер-механік будівельної індустрії)

Відділи головного інженера:

Служба головного механіка:

Чорній Юрій Васильович

Головний механік
Організовує правильну технічну експлуатацію та ремонт механічного і технологічного обладнання котелень, бойлерних та інших інженерних внутрішніх та зовнішніх мереж. Складає графіки проведення капітальних, планово-попереджувальних ремонтів обладнання. Відповідає за технічне переоснащення, заміну застарілого обладнання на нове, використовуючи новітні технології та матеріали. Приймає участь у ліквідації наслідків аварій обладнання та комунікацій, а також їх обстеженні і аналізі причин. Освіта вища (Інженер-механік).

Гакало Роман Павлович

Інженер
Відповідає за справній стан і безпечну експлуатацію обладнання котелень, паливних та забезпечує безпечний режим роботи обладнання котелень та водогрійних котлів.

Кібенко Сергій Іванович

Інженер
Відповідає за безпечну експлуатацію газового господарства та облік газопостачання.

Тарнопольський Ігор Валерійович

Інженер
Відповідає за забезпечення безпечного режиму теплопостачання та його облік.

Дзьоба Петро Ярославович

Інженер
Відповідає за розробку перспективних і поточних планів ремонту всіх інженерних мереж та організовує виконання ремонтних робіт.

Новіцька Інна Дмитрівна

Інженер
Відповідає за облік та безпечну експлуатацію водопостачання і водовідведення

Дзьоба Софія Петрівна

Технік
Відповідає за здійснення контролю з дотримання екологічного законодавства охорони навколишнього середовища та відповідну звітність.

Сиракуза Ніна Константинівна

Секретар
Відповідає за діловодство, ведення кореспонденції, оформлення документації.

Служба головного енергетика:

Николайчук Ярослав ЯремовичНиколайчук Я.Я. головний енергетик

Головний енергетик

Здійснює контроль за виконанням робіт служби, забезпечує надійну і безпечну роботу електроустановок та ліфтів, розробляє і впроваджує заходи по економії електроенергії, забезпечує своєчасну заміну застарілого обладнання на нове та подає пропозиції щодо впровадження нової техніки в електрогосподарство , організовує та проводить навчання, інструктаж і періодичну перевірку знань підпорядкованого персоналу, забезпечує наявність і своєчасну повірку захисних засобів, приладів обліку електричної енергії, перевірку опору заземлення та опору ізоляції на об’єктах Університету, забезпечує своєчасне виконання приписів державних інспекцій, здійснює контроль за якісним виконанням аварійних і ремонтних робіт. Освіта вища ( інженер – електрик )

Хадай Оксана Тарасівна

Інженер II категорії
Забезпечує зберігання і оформлення технічної документації, веде облік електроенергії , відповідає за вчасне подання звітності та оформлення платіжних документів для здійснення проплат за спожиту електричну енергію,
веде систематичний нагляд за графіком навантаження електромереж і оформляє добові графіки навантаження. Освіта вища ( інженер - електрик).

Грущинський Михайло Григорович

Технік I категорії
Забезпечує зберігання та правильність технічної експлуатації електрообладна-ння, електричних мереж навчальних корпусів, гуртожитків, планує і керує налагоджувальними і профілактичними роботами в електроустановках, прово-дить своєчасне розслідування аварій і недоліків в роботі електрообладнання, організовує виконання ремонтних робіт, керує роботами обслуговуючого персоналу, веде ППР та слідкує за їх виконанням. Неповна вища освіта

Будзар Олександра Іванівна

Ліфтер
Здійснює контроль за справністю та експлуатацією ліфтів.

Бетьямер Марк Германовия

Ліфтер
Здійснює контроль за справністю та експлуатацією ліфтів

Константінов Юрій Іванович

Електромонтер
Забезпечує підтримку справного стану, безаварійної і надійної роботи обслу-говування пристроїв і електроустаткування

Відділ проектно-кошторисної  документації та технічного нагляду:

Служба технічного нагляду та технічної документації:

Ґеник Володимир Дмитрович

Провідний інженер
Здійснює технічний нагляд за виконанням поточних ремонтно-будівельних робіт, бере участь у вирішенні питань щодо внесення змін що виникають під час будівництва. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Ціхоляз Роман Йосифович

Провідний інженер
Розглядає, готує і погоджує технічну документацію, веде контроль за розробкою та її оформленням здійснює відповідні заходи та підготовку документації для виготовлення правовстановлюючих документів Університету. (Освіта вища, архітектор містобудівельник)

Колач Роман Богданович

Інженер-будівельник
Здійснює технічний нагляд за виконанням капітальних ремонтно-будівельних робіт, оформляє технічну та дозвільну документацію необхідну для проведення робіт та здачі в експлуатацію об’єктів, зміни до неї. (Освіта неповна вища, інженер-будівельник)

Вовк Михайло Степанович

Інженер
Здійснює підготовку та погоджує виготовлення необхідної технічної документацію. Веде облік наявної документації та надає і оформляє інформацію згідно неї. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Кость Богдана Богданівна

Діловод
Приймає, реєструє кореспонденцію, кошторисну і платіжну документацію, веде облік договорів підряду, готує звіти про виконання робіт і стан фінансування на об’єктах Університету(Освіта середня - спеціальна, бухгалтер)

Служба проектно-кошторисної документації:

Сокульська Надія Михайлівна

Провідний фахівець
Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на будівельні роботи, здійснює перевірку правильності складання кошторисної документації проектними та підрядними організаціями. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Яцишинець Мирослава Миколаївна

Інженер 1 кат.
Здійснює технічне керівництво проектними роботами, сприяє підвищенню рівня інженерної підготовки й організації проектування, розробляє конструктивну частину проектів. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Мерва Галина Миколаївна

Інженер 1 кат.
Розробляє архітектурно-будівельну частину проектів, забезпечує зв'язок архітектурної частини з іншими розділами проектів, бере участь в аналізі й узагальненні досвіду проектування та впровадження в будівництві архітектурних і містобудівних рішень. (Освіта середня - спеціальна, технік - архітектор)

Гудзик Тетяна Дмитрівна

Інженер
Складає та перевіряє кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на поточні та капітальні загально будівельні і ремонтно-експлуатаційні роботи. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Газда Ганна Богданівна

Головний архітектор проекту (за сумісництвом)
Здійснює технічне керівництво проектно-вишукувальними роботами під час проектування об’єктів, забезпечує високий техніко-економічний їх рівень, керує розробленням необхідних техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків. (Освіта вища, інженер-архітектор)

Малахов Олег Володимирович

Інженер (за сумісництвом)
Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на електромонтажні, загально будівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи. (Освіта вища, інженер - електромеханік)

Луцький Генадій Олександрович

Інженер (за сумісництвом)
Розробляє розділи проектів з водопостачання та водовідведення і пов’язує їх з іншими розділами проекту, бере участь у підготовці пропозицій щодо проектних рішень. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Медянцева Олена Євгенівна

Інженер (за сумісництвом)
Розробляє розділи проектів з опалення та вентиляції і пов’язує їх з іншими розділами проекту, бере участь у підготовці пропозицій щодо проектних рішень. (Освіта вища, інженер-будівельник)

Інші відділи:

Відділ постачання:

Касприк Марія Петрівна

Начальник

Відповідальна  за роботу відділу постачання в цілому, здійснює допорогові закупівлі товарів, робіт та послуг. Освіта вища.

Барандій Іванна Вячеславівна

Провідний спеціаліст
Відповідальна за оформлення документації на тендерні закупівлі товарів та послуг. Освіта вища.

Нич Наталія Анатоліївна

Завскладом
Відповідальна за збереження матеріалів та обладнання на складі ведення обліку та руху ТМЦ по підрозділах ЛНУ. Освіта вища

Випих Наталія Сергіївна

Товарознавець
Відповідальна за своєчасне оформлення документів та доставку товару на склад університету, контроль оплати рахунків, моніторинг цін на товари, консультування із керівниками підрозділів щодо кількісних та якісних показників товару який вони замовляють. Освіта вища

Тиндик О. Б.

Спеціаліст ІІ категорії
Перебуває у декретній відпустці. Освіта вища.

Ремонтно-будівельний відділ:

Попович Сергій Іванович

Провідний інженер
Здійснює контроль та організацію роботи малярів, сантехніків та електромонтерів відділу. Відповідає за якість та терміни виконаних робіт і використання будівельних матеріалів.

Ярема Юрій Васильович

Виконроб
Здійснює організацію роботи столярного цеху.

Панчак Ірина Зіновіївна

Технік
Здійснює контроль за використанням та списанням будівельних матеріалів. Подає щомісячні звіти про списання матеріалів в бухгалтерію.

Транспортний відділ:

Юшкевич Юрій Юрійович

Старший механік(керівник відділу)
Забезпечує безперебійну роботу автотранспорту згідно заявок чи рапортів, організовує та проводить навчання, інструктаж і періодичну перевірку знань підпорядкованого персоналу, проводить передрейсовий інструктаж водіїв. Відповідальний за технічно справний стан автотранспорту та роботу транспортного відділу в цілому. Освіта вища.

Манчур Ігор Миколайович

слюсар
Відповідальний за ремонт та технічне обслуговування автотранспорту. Освіта середньо-спеціальна.

Відділ з питань пожежної безпеки та цивільного захисту:

Онисько Орест Степанович

Начальник
Керує відділом, проводить систематичні перевірки виконання норм і правил пожежної безпеки, приписів органів державного пожежного нагляду, а їх результати доповідає відповідним посадовим особам. Освіта вища.

Лесюк Михайло Ярославович

провідний інженер
Разом із начальником проводить перевірки протипожежного стану об’єктів Університету, перевіряє сприятливість умов для евакуації людей і засобів на випадок пожежі, стежить за справністю засобів пожежогасіння. Освіта вища.

Продай Тетяна Миколаївна

Інженер 1 категорії
Проводить аналіз пожежної безпеки, розробку наказів, інструкцій і положень, що встановлюють протипожежний режим в Університеті, контролює і організовує проходження всіма ІТП, робітниками, службовцями протипожежних інструктажів, розробляє комплексні заходи з виконання приписів Держпожнагляду. Освіта вища.

Дячишин Наталія Дмитрівна

інженер I категорії

Відділ сторожової охорони:

Ільків Тарас Богданович

Начальник
Підпорядковується ректорові та проректору з адміністративно-господарської роботи, несе відповідальність за: організацію надійної охорони Університету у відповідності з діючими положеннями, інструкціями та наказами; належне виконання службових обов’язків особовим складом відділу; правильне використання технічних засобів охорони.

Кочайдовський Михайло Казимирович

Заступник начальника
Зобов’язаний за вказівкою начальника відділу розробляти план охорони об’єктів, графіки несення служби особовим складом та інші службові документи, пов’язані з забезпеченням охорони об’єктів.

Служба обслуговування господарського відділу:

 

 

 

Любусько Левко Теодорович

Начальник

Проводить нагляд за матеріально-технічним станом аудиторного та лабораторного фонду, координує роботу по усуненню поточних поломок, недоліків, які перешкоджають роботі Університету. Укладає угоди щодо послуг з вивезення та утилізації ТПВ, з профілактичних робіт по дезінфекції навчальних корпусів та приміщень гуртожитків, відповідає за наявність миючих та дезінфікуючих засобів, засобів гігієни, інструменту та господарського інвентаря. Координує роботу працівників служби при підготовці корпусів для проведення конференцій, форумів, виставок, роботи приймальної комісії тощо.

Андрусейко Богдан Ярославович

Комендант навчального корпусу на
вул. Медової Печери, 53

Балагуш Роман Володимирович

комендант навчального корпусу на
вул. Січових Стрільців, 19

Беднарський Віктор Романович

комендант навчального корпусу на
вул. Валова,18; пл. Галицька, 10

Бортнікова Людмила Іванівна

комендант навчального корпусу на
вул. Саксаганського, 1

Вербинська Олександра Сильвестрівна

комендант навчального корпусу на
вул. Грушевського, 4

Вічурка Мирослав Іванович

комендант навчального корпусу на
вул. Драгоманова, 50

Виздрик Надія Іванівна

комендант навчального корпусу на
вул. Кирила і Мефодія, 6,8; Драгоманова, 19

Мужик Галина Олександрівна

комендант навчального корпусу на
вул. Ген. Чупринки, 49

Грицик Володимир Васильович

комендант навчального корпусу на
вул. Дорошенка, 41

Закорчемний Богдан Степанович

комендант навчального корпусу на
вул. Фредра, 1; вул. Драгоманова, 12

Лапінська Катерина Василівна

комендант навчального корпусу на
вул. Коперника, 3

Левицький Богдан Семенович

комендант навчального корпусу на
вул. Січових Стрільців, 14

Фалатюк Галина Степанівна

комендант головного корпусу на
вул. Університетська, 1

Беднарська Ольга Михайлівна

комендант навчального корпусу на
вул. Тарнавського, 107

Нефедова Наталія Борисівна

комендант навчального корпусу на
пр. Свободи,18

Налепа Володимир Антонович

комендант навчального корпусу на
вул. Туган-Барановського,7